Процедура - 082-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 12 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.08.2019 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 06.08.2019 г.

Решение -          
Обявление -     
Работен проект   
Образци за изтегляне 
Документация за участие 
Технически спецификации 
Проект за Договор
МЕТОДИКА