Процедура - 083-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.10.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.10.2019 г.

Решение  
Обявление  
Образци за изтегляне 
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор  
МЕТОДИКА 
еЕЕДОП