Процедура - 090-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: ЕТАП II - ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81; и ЕТАП III -ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.01.2020 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Инвестиционен проект       
Технически спецификации  
Проект за Договор              
МЕТОДИКА