Процедура - 097-20 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 10

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 08.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 09.04.2020 г.

Решение
Обявление
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА 
Работен Проект - 1 част
Работен Проект - 2 част
Работен Проект - 3 част 
Работен Проект - 4 част 
Работен Проект - 5 част