Процедура - 099-20 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПРЕДМЕТ:  „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2021 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 16.04.2020 г.

Решение 
Обявление 
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА  
espd-request