Процедура - 101-20 - публикуване

Към цялата документация

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ:  "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV („Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175)"

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.05.2020 г.

Покана   
Технически спецификации 
Образци за изтегляне