ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 630505                                                           публикувано на: 29.10.2014

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

Корекция на  Уникален идентификационен номер на документа поради дублиране в регистъра на АОП.

1. Отказ за публикуване в АОП

2. Потвърждение вписване в АОП