ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ОБЯВА

Отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени ще се състои на 18.08.2014г., от 11.00 часа, в Малка заседателна зала на Община Годеч.