С Решение за промяна 160/24.04.2014г. се премахва "временната мярка за спиране" и се  възстановява ПРОЦЕДУРАТА.

В приложените файлове се публикува отново цялостната ДОКУМЕНТАЦИЯ, заедно с постъпилите ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ към тях. Няма промяна спрямо вече публикуваните документи в предходните статии по ПРОЦЕДУРАТА. Променят се САМО сроковете (датите) по ПРОЦЕДУРАТА.

Краен срок за изтегляне на "ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне" - 17.00 часа на 28.04.2014г

ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне

Документация - указания

Обявление в АОП

Въпроси и отговори - 17.02.2014

Въпроси и отговори - 04.03.2014

Проекти - Читалище

-Решение за ПРОМЯНА

решение форма АОП