ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към 04.03.2014г.,

Поради обжалване на "Решението за откриване на Процедурата", е наложена временна мярка -
Спиране на Процедурата.