публикувано: 29.01.2014

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя !

Краен срок за изтегляне на "ПРИЛОЖЕНИЯ" - 17.00 часа на 06.02.2014г

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне

Решение за ПРОМЯНА

Указания за участие