Въпроси, отговори и пояснения :       Вижте в прикачения файл.