Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч "

дата на публикуване:
  21.06.2013 
        

Изтеглете:  РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

               

                                              Решение № 299 /21.06.2013г. на

                                     КМЕТА на ОБЩИНА ГОДЕЧ

                     Андрей Андреев

  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч (Доставка на специализиран автомобил съоръжен със система за пресоване на събираните битови   отпадъци и тяхното извозване)

  

 2013 г., гр. Годеч