Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД ГОДЕЧ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА /IV КЛАС/ В ОБЩИНА ГОДЕЧ” ЗА 2013г”

дата на публикуване:
26.04.2013 г.

Изтеглете: РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете: ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване

Изтеглете: ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие