ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

 открита процедура с ID 646241                                                                           публикувано на:02.02.2015

ПРЕДМЕТ: 
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, упи XVI-за озеленяване,кв.138, гр.Годеч, общ. Годеч

1. Обявление в АОП-646241                                          

2. Решение АОП-646233                      

3. Документация за участие

4. Технически проекти  

5. Образци на документи