ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

открита процедура с ID 646401                                                публикувано на: 03.02.2015    

ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч, общ.Годеч.

1. Обявление в АОП-646401 

2. Решение АОП-646397

3. Документация за участие

4. Технически проекти

5. Образци на документи