ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

публична покана с ID 9039528                                                публикувано на: 09.03.2015

ПРЕДМЕТ: 
“Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета за нуждите на Община Годеч”

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие

3. Договор – проект

4. Образци на документи