ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9040293                                                публикувано на: 30.03.2015

 

ПРЕДМЕТ: 
“ Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ”

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие 

3. Договор - проект  

4. Образци на документи