ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

открита процедура с ID 659341                                     публикувано на: 02.04.2015   

ПРЕДМЕТ:
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- домашен социален патронаж ,намиращо се в упи-I - за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч, общ.Годеч"

 

1. Обявление в АОП-659341  

2. Решение АОП-659339   

3. Документация за участие  

4. Технически проекти   

5. Образци на документи