Текущи процедури

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност....... .

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

чертеж ГРТ

чертеж ГРТ - архивиран

отговори на поставени въпроси

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”

публикувано на : 03.02.2014 г.

 

Изтеглянето на "ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне" ; "технически проект" и "Документи за участие" е спряно към 04.03.2014г., поради обжалване на Решението за откриване на Процедурата и наложена временна мярка - Спиране на Процедурата.

 

 Документи за участие

 технически проект

 ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне

 Обявление в АОП

решение форма АОП