ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

С решение №491 от 28.11.2013г., на Кмета на Община Годеч, се пекратява обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователнаинфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр.Годеч

дата на публикуване:
  11.10.2013 

Изтеглете:  Публична покана - АОП 

 

ОБЩИНА ГОДЕЧ обявява Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2013/2014 година”.

 1.Изисквания за изпълнение на поръчката:

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч (Доставка на специализиран автомобил съоръжен със система за пресоване на събираните битови отпадъци и тяхното извозване)”