ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч (Доставка на специализиран автомобил съоръжен със система за пресоване на събираните битови отпадъци и тяхното извозване)”

дата на публикуване:
  09.09.2013 

Изтеглете:  Решение за публикуване

Изтеглете:  Обявление за обществена поръчка

Изтеглете:  Документация за участие

Уточнения към писмо изх. № 08-00-874/12.08.2013г.

 

Вижте информацията в приложените файлове.