Текущи процедури

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на горива обособени в позиции за нуждите на Община Годеч”. Позиция №1:”Доставка на място на дизелово гориво за отопление ....” Позиция №2:”Доставка на горива за автомобилите ...."

дата на публикуване:
  09.10.2013 

Изтеглете:  Решение за публикуване

Изтеглете:  Обявление за обществена поръчка

Изтеглете:  Документация за участие

ОБЯВА

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч (Доставка на специализиран автомобил съоръжен със система за пресоване на събираните битови отпадъци и тяхното извозване)”