ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 9051977                                                           публикувано на: 01 Април 2016

 

ПРЕДМЕТ:    “ Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

1. Покана в АОП - 9051977                 

2. Документация за участие            

3. Образци на документи               

4. Договор - проект                          

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 713374                                                           публикувано на: 12 Февруару 2016

ПРЕДМЕТ:    “ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Годеч”

1. Обявление в АОП-713374  

2. Решение АОП-713372 

3. Документация и образци

4. Обследване на техн. характеристики 

5. Обследване на енерг. ефективност

 

Към цялата документация

Публична покана  с ID 9050201                                                            публикувано на: 08 Февруару 2016

ПРЕДМЕТ:   “Строително - ремонтни и строително - монтажни работи, представляващи ремонт на административната сграда на Община Годеч”

1. Покана в АОП - 9050201

2. Документация за участие

3. Образци на документи

Към цялата документация

Публична покана  с ID 9049950                                                            публикувано на: 28.01.2016

ПРЕДМЕТ:   “Доставка на горива за автомобилите, собственост на община Годеч”

1. Покана в АОП - 9049950

2. Документация за участие

3. Образци на документи

4. Проект-Договор

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 710465                                                           публикувано на: 28.01.2016

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2016 г.”

1. Обявление в АОП-710465

2. Решение АОП-710463

3. Документация за участие

4. Образци на документи

5. Договор-проект