ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

публична покана с ID 9049814                                                                 публикувано на: 22 Януари 2016

ПРЕДМЕТ: “Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч”

1. Покана в АОП

2. Документация за участие

3. Образци на документи

4. Маршрутно разписание

5. Проект-Договор

Към цялата документация

публична покана с ID 9048698                                                                  публикувано на: 08.12.2015

ПРЕДМЕТ: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч"

1. Покана в АОП                         

2. Документация за участие         

3. Образци на документи

Към цялата документация

публична покана с ID 9046882                                                                             публикувано на: 19.10.2015

ПРЕДМЕТ: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2015/2016 година"

1. Покана в АОП                         

2. Документация за участие       

3. Образци на документи          

Към цялата документация

публична покана с ID 9046706                                                                             публикувано на: 13.10.2015

ПРЕДМЕТ: "Доставка на твърди горива за отопление / дърва и пелети / за нуждите на Общинска администрация-Годеч и ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч  за отоплителен сезон  2015г./2016г. "

1. Покана в АОП 

2. Документация за участие

3. Образци на документи   

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 685933                                                            публикувано на: 04.09.2015 

 

ПРЕДМЕТ:

Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”

1. Решение в АОП - 685933