ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 662982                                                            публикувано на: 24.04.2015 

ПРЕДМЕТ:
"Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 16.00 часа на 11.05.2015г

1. Решение в АОП        

Към цялата документация

 

открита процедура с ID 662947                                                                             публикувано на: 24.04.2015

 ПРЕДМЕТ:   Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения.

 1. Обявление в АОП-662947 

2. Решение АОП-662946 

3. Документация за участие

4. Образци на документи 

5. Проект на Договор 

6. Технически спецификации 

Към цялата документация

публична покана с ID 9040992                                                                             публикувано на: 21.04.2015

ПРЕДМЕТ: 

 

Осигуряване на публичност   по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м. 

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие

3. Образци на документи 

4. Проект на Договор

5. Техническо задание 

Към цялата документация

открита процедура с ID 659341                                     публикувано на: 02.04.2015   

ПРЕДМЕТ:
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- домашен социален патронаж ,намиращо се в упи-I - за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч, общ.Годеч"

 

1. Обявление в АОП-659341  

2. Решение АОП-659339   

3. Документация за участие  

4. Технически проекти   

5. Образци на документи

 

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9040293                                                публикувано на: 30.03.2015

 

ПРЕДМЕТ: 
“ Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ”

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие 

3. Договор - проект  

4. Образци на документи