Община Годеч набира преброители и контрольори за Преброяване 2021

Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 census 2021.bg и от интернет страницата на Община Годеч – секция „Преброяване 2021“.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, като за Община Годеч преброителите ще са 37 души, а контрольорите – 23 човека.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Трябва да бъдат и комуникативни. Преброителите ще са ангажирани през деня от 08:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки - формат за документи,  до 30 октомври 2020 г. в Деловодството на Община Годеч, пл. Свобода № 1,  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от ТУК...