Дирекция "Бюро по труда" - Своге

Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, през месец октомври 2016 г.
както следва: