С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящото честване на Седмицата на гората – 2017 г. с мото: Гората е живот, Регионална дирекция по горите – София и нейните изнесени структури по общини инициират ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който ще се проведе на 04.04.2017 г. /вторник/ от 10:00 до 16:00 часа на посочените адреси:

  1. гр. София, ул. Аксаков № 14, ет. 2 и 3 /Централно управление/;

  2. гр. София, ул. ,,Антим I” № 17, ет. 1;

  3. гр. Самоков, ул. ,,Цар Освободител” № 56;

  4. гр. Костенец, ,,Вили Костенец” сградата на ДГС Костенец, ет. 2;

  5. гр. Ботевград, бул. Цар Освободител № 26;

  6. гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител № 85, ет. 1;

  7. гр. Своге, ул. Звънче № 2, ет. 1.

Гражданите ще могат да се запознаят с обществено значими проблеми в горския сектор и дейностите по контрол в горските територии в териториалния обхват на РДГ София и да получат методическа помощ по въпроси, свързани с управлението, стопанисването и опазването на собствените им имоти в горите.

=========================================================================================================