ЗАПОВЕД № 22
гр. Годеч 22.01.2020г.

   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите и постъпило писмо от Управителя на "В и К' ЕООД - София ...

Вижте ТУК:

=====================================