ЗАПОВЕД № 128 - на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Вижте ТУК:

==================================================