СЪОБЩЕНИЕ - във връзка с извършване на проверки по отношение спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, Община Годеч напомня на собствениците на домашни любимци за основните им задължения, регламентирани в долуописаните разпоредби, както следва:

Вижте ТУК:

======================================================