Забранява се пащшата на селскостопански животни в горските територии, описани по отдели и подотдели в следния СПИСЪК, неразделна част от заповедта.

Вижте Заповед № 94 ТУК::
Вижте СПИСЪК на територии ТУК:

=====================================