СЪОБЩЕНИЕ
до жителите на община Годеч

      ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч има предвидени насаждения за добиване на дърва за огрев и строителна дървесина. Дървата за огрев са остатъци от дървесина в сечища и суха и паднала дървесина, основно иглолистна.
Всяко домакинство може да добие за собствени нужди до 10 пространствени куб. м. дърва за огрев, както ѝ строителна дървесина.
Записвания и информация: ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч, Общинска администрация – Годеч и кметските наместници по населени места.
Краен срок за записване: 31.05.2021 г.
За реда по който ще бъдат давани дърва за огрев и утвърдения ценоразпис на дървесината, заинтересованите лица могат да се запознаят на място в ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч или в Община Годеч.

=========================================