П О К А Н А
за участие в обществено обсъждане на проекта на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Годеч (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Годеч  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  на 29.06.2021г. от 11.00 часа в сградата на община Годеч, ще се проведе обществено обсъждане на проекта.
Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на структуриране на целите пред развитието на общината, така че да бъдат решени основни проблеми и използвани максимално съществуващите местни потенциали.
В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Годеч 2021 – 2027 г.  е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите 7 (седем) години.
Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Годеч.
ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС - 2021 – 2027 г.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Годеч, гр. Годеч пл. “Свобода“ №1 всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, на факс 0729/2-35-13 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение1 -- Вижте ТУК:
Приложение2 -- Вижте ТУК:

Очакваме вашите мнения, предложения, становища и препоръки!
============================================