В Н И М А Н И Е !!!

Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.

          На 13 май 2022 г. – петък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:
- Централен градски парк и междублоково пространство;
- ДГ ,,Юрий Гагарин” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база I;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Площадка за игра, намираща се в близост до хранителния магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до управлението на В и К в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се до кметството на с. Шума.

Карантинен срок: 24 часа.

Препарат за обработка на тревните площи: ,,Бандит 10”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
==================================================================