дата на публикуване: 22.07.2022 година

 

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ДО
Г-Н ИВАН ЕВТИМОВ АРСОВ

П Р Е Д П И С А Н И Е

       В деловодната система на Община Годеч е регистрирана жалба от 13.05.2022 г. за опасни високи дървета в западната част на имота Ви в с. Разбоище, община Годеч. На 03.06.2022 г. служители на Община Годеч извършиха проверка на място. Резултатите от проверката са отразени в констативен протокол. Констатирани са потенциално опасни смърчови дървета, в обсега на които преминава електропровод и се намират жилищни сгради. Нарушени са нормативните изисквания относно необходимите отстояния от имотната граница, съгласно чл. 52 от Закона за собствеността, чл. 94, ал. 2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и приложение № 1, към чл. 13 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
     В четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото предписание на официалната интернет страница на Община Годеч е необходимо да предприемете действия за издаване на разрешение за сеч и премахване на дърветата.
     За издаване на разрешение за сеч е необходимо да подадете заявление по образец в деловодството на Община Годеч, към което да приложите копие от документ за собственост на имота.

С уважение,

НАДЯ СОТИРОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № РД-251 от 15.07.2022 г.

дата на публикуване: 22.07.2022 година

============================================================