СЪОБЩЕНИЕ -- основни задължения на собствениците на домашни любимци, регламентирани в "Закона за ветеринарномедицинската дейност" и "Закона за защита на животните"

     Община Годеч напомня на собствениците на домашни любимци за основните им задължения, регламентирани в долуописаните разпоредби, както следва:
Вижте  СЪОБЩЕНИЕТО  ТУК:

.... .... ....
,,Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не създават опасност за хора и други животни.”
.... .... ....
,,Собствениците на кучета са длъжни при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи”.
... ... ...

Вижте цялото СЪОБЩЕНИЕ ТУК:
=========================================