СЪОБЩЕНИЕ

       От 01.10.2022 г. общественият превоз на пътници по утвърдените републиканска и общинска транспортни схеми ще се осъществява от превозвача ЕТ „ДИАС – Иво Сотиров” при непроменен ценоразпис на билетите и следните маршрутни разписания:

Републиканска транспортна схема

Общинска транспортна схема

==========================================================