Заповед за възлагане на изпълнител, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2023 г. до сключване на договор с избран изпълнител -- 28092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № РД-365
гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-10/25.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 74 от Протокол № 9/31.08.2023 г. на Общински съвет - Годеч

НАРЕЖДАМ:

    I. Възлагам на „ЛИБЪРТИ АП“ ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Изгрев, ж. к. ***************, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2023 г. до сключване на договор с избран изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31.03.2024 г. по следните линии:
Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София          07:30 ч. София – Годеч
08:00 ч. Годеч – София         10:00 ч. София – Годеч
10:00 ч. Годеч – София         12:00 ч. София – Годеч
14:00 ч. Годеч – София         17:00 ч. София – Годеч
18:10 ч. Годеч – София          19:30 ч. София – Годеч
Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.

* Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, утвърдени от Общински съвет – Годеч, съгласно Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г., изменено с Решение № 81 от Протокол № 11/29.09.2022 г. са описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
    II. Заповедта да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалния сайт на Община Годеч www. godech.bg и поставянето й на информационното табло на входа на сградата на общинска администрация.

    III. Настоящата заповед да бъде връчена за изпълнение на „ЛИБЪРТИ АП“ ООД.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
------------------------------------------------------------
Вижте 
Заповед № РД- 365 -- ТУК:
Вижте 
Приложение 1 -- ТУК:

========================================================