СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 17 март (петък) в 11:00 часа в гр. Годеч ще бъде извършена проверка на техническото състояние и готовност на изградената сиренна система.

Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.

=========================================================================================================