До членовете на сдружние с нестопанска цел "МИГ - Берковица и Годеч"

П О К А Н А
за провеждане на редовно Общо събрание на 19.04.2017г. от 15:00 часа в гр. Берковица, в Заседателна зала на община Берковица

Вижте пълния текст ТУК:

=======================================================================