СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ БЮРО ПО ТРУДА” – СВОГЕ , ФИЛИАЛ ГОДЕЧ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 25.09.2017 Г. / ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 11,00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРУДОВА БОРСА НА  АДРЕС  ГР. ГОДЕЧ, УЛ. „РЕПУБЛИКА” № 1, ЗАЛА  312

НА НЕЯ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СРЕЩНЕТЕ С РАБОТОДАТЕЛИ И ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА, КАКТО И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО ИМ
============================================================================