ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В Л Е Н И Е
ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ / ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ТПС) ТРАНСПОРТИРАЩИ ДЪРВЕСИНА

Вижте ТУК:

=====================================================