ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

     Областна дирекция „Земеделие” – София област уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че на 22.07.2020 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед. На съответната дата следва да се явят собствениците на регистрирани, нерегистрирани и новозакупени  машини. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.
За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

=================================================================