Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.461 „МИГ - Берковица и Годеч“

Вижте ТУК:

=================================================