Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.462 „МИГ–Берковица и Годеч“

Вижте ТУК:

=============================================