Във връзка с проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Община Годеч Ви уведомявам, че:
 Собствениците на животновъдни обекти на територията на община Годеч, в които се отглеждат птици е необходимо:
-  Да предприемат мерки за повишаване на биосигурността в обектите.
- Да не допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане.
- Да не допускат превишаване на капацитета на животновъдните обекти.
- Да не допускат   контакт   между  домашните   птици, отглеждани в животновъдния обект с други домашни и/или диви птици.
- Фуража за изхранване на птиците да се съхранява в закрити помещения.
- Да се създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид.
- В определеното помещение за отглеждане на птици, да се отглежда само една технологична група.
 При констатация на отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност незабавно да се уведоми ветеринарния лекар обслужващ животновъдния обект или официалния ветеринарен лекар отговарящ за територията на община Годеч, д-р Шиников.
 Ако бъдат открият мъртви птици сред природата е необходимо чрез обезопасителни средства – ръкавици да бъдат поставени в здрав плик и да се занесат за изследване във Ветеринарната лечебница в гр. Годеч при официалния ветеринарен лекар на община Годеч – д-р Шиников.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, еколог към Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051
====================================