МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други
от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“
 09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
10 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"
14 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
15 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

• Обучение на тема: „Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното преприемачество, като алтернативна възможност на заетост
16 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
17 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, желаещи да стартират собствен бизнес, да повишат капацитета си и да придобият на нови знания и умения за подготовка и изпълнение на проекти.

         Каним всички желаещи Броят на участниците в обученията е ограничен, като същите трябва да отговарят на изискванията, посочени в обявата.
       В срок до 07 септември 2021 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
• Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д–р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305  или  на тел.: 0884 415 261;
======================================================