Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането на здравните услуги се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Вижте СЪОБЩЕНИЕТО ТУК:
Здравно-консултативен център в УМБАЛ“ Св. Анна“ – за информация Вижте ТУК::
Списък с координатите на лекари специалисти по акушерство и гинекология, сключили договор с НЗОК - Вижте ТУК::

===========================================================