Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч -- 05072022

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общото събрание
на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч,
на 18.07.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица

Вижте ПОКАНАТА -- ТУК:
=================================================