Общинската служба по земеделие гр. Годеч уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване  /формиране на масиви за ползване/ в землищaта на територията на Община Годеч.
Регистрите се намират в ОСЗ Годеч.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г.
 
                                     Общинска служба по земеделие гр. Годеч
04.08.2022 година
===================================================